Organització

Consell d'administració

President

Albert MOLES BETRIU - Director General de FEDA

Vocals

Marc ROSSELL - Secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat

Miquel GALERA ZAMORA - Director d'infraestructures i noves tecnologies de FEDA

Marta SUÑÉ MANICH - Directora financera de FEDA

Ivan MORA - Gerent de FEDA Solucions

 Secretària del consell

Elisabeth SERRANO SERRANO - Responsable departament jurídic