Organització

Membres i composició del Consell d'Administració de FEDA Solucions

Consell d'administració

President

Albert MOLES BETRIU - Director General de FEDA

Vocals

Marc ROSSELL - Secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions

Miquel GALERA ZAMORA - Director d'infraestructures i noves tecnologies de FEDA

Ivan MORA - Gerent de FEDA Solucions

 Secretària del consell

Elisabet SERRANO SERRANO - Responsable departament jurídic