Política de PrivadesaInformació bàsica sobre Protecció de Dades Personals

 

Responsable: FEDA SOLUCIONS, S.A.U. (d’ara endavant, “FEDA SOLUCIONS”)

DPD: dpd@fedasolucions.ad

Finalitats: Gestionar els serveis o accions sol·licitades a FEDA SOLUCIONS, les consultes, suggeriments i la gestió de comptes a l’Oficina Virtual que pugui realitzar mitjançant els formularis web, així com per gestionar les seves sol·licituds d’exercici de drets.

Legitimació: Consentiment i compliment d’obligacions legals.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Podran tenir accés a les seves dades personals altres empreses del grup si prèviament ens ha manifestat el seu consentiment així com els proveïdors de serveis que FEDA SOLUCIONS contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d’encarregat del tractament.

Drets:   d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa d’aplicació en cada moment.  Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment si el tractament està basat en aquet consentiment, sense que la seva retirada afecti la licitud del tractament previ. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Informació addicional: Pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades relativa als usuaris web de FEDA SOLUCIONS en el desplegable/clicant aquí.

 

Política de privadesa

 

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament: FEDA SOLUCIONS, SAU (d’ara endavant, “FEDA SOLUCIONS”), domiciliada a l’Avinguda la Bartra, S/N, AD200 Encamp (Principat d’Andorra), amb número de registre de societats 18.225, amb número de registre de comerç 929742J i amb número de registre tributari A-713332-L.

b) Delegat de protecció de dades: Vostè pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dpd@fedasolucions.ad

2.- Categories de dades personals

Una dada personal és tota aquella informació que identifica directament o que permet identificar a una persona física, entre d’altres, el nom, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon. És possible que algunes d’aquestes dades ens les faciliti directament al contractar el servei, però d’altres poden haver-se generat durant la relació amb FEDA SOLUCIONS.

Les dades que FEDA SOLUCIONS podrà tractar s’agrupen en les següents categories:

  • Dades recollides al registre com a client, al contracte o facilitades posteriorment durant la relació contractual: nom, cognoms, passaport, telèfon, tarifa contractada i les dades d’ubicació geogràfica.
  • Dades derivades de la prestació de serveis durant la relació contractual: els relacionats amb l’atenció que es pugui prestar des de FEDA SOLUCIONS quan s’hagi sol·licitat, o les incidències resoltes o en curs, les sol·licituds relatives a la tarifa contractada, el consum històric del seu comptador de subministrament intel·ligent, del punt de subministrament, l’historial de facturació, i les dades que puguin recavar-se de les visites a la nostra web mitjançant la utilització de “cookies”. Per més informació en relació a les cookies consulti la política de cookies.
  • Dades de candidats a llocs de treball oferts per FEDA SOLUCIONS: nom, cognom, telèfon, adreça de correu electrònic, currículum vitae, fotografia, títols acadèmics i experiència professional.
  • Dades relatives a demandes d’informació, consultes o suggeriments rebuts: nom, cognom, telèfon, adreça de correu electrònic i adreça postal.

 

3.- Disposicions relatives al tractament de dades personals de tercers i/o de menors:

3.1.- No es poden facilitar dades personals que no siguin de titularitat de la persona que les facilita. No obstant, en cas que fos justificable que això succeeixi, la persona que faciliti les dades personals assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular d’aquestes de tot el previst en aquesta política de privadesa.

3.2.- En els supòsits de tractament de dades personals d’un menor d’edat, aquest garanteix a FEDA SOLUCIONS que compta amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela per a que FEDA SOLUCIONS tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa. D’igual manera, en els supòsits de tractament de dades personals d’una persona que tingui el seus drets limitats, aquesta garanteix a FEDA SOLUCIONS que compta amb l’autorització dels titulars de la seva tutela o curatela per a que FEDA SOLUCIONS tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa.

4.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

4.1.- Finalitats dels tractaments:

FEDA SOLUCIONS podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a)     Mitjançant el formulari i els correus electrònics de la pàgina de contacte d’aquesta Web, i d’aquesta política, FEDA SOLUCIONS recollirà i tractarà les seves dades personals juntament amb les que puguem demanar a tercers, quan siguin necessàries, amb la finalitat de gestionar les seves sol·licituds d’informació o drets, i les seves consultes o reclamacions;

 

b)    Mitjançant les cookies (galetes) i altres tecnologies de rastreig que FEDA SOLUCIONS posa al seu dispositiu quan visita aquesta Web, FEDA SOLUCIONS recollirà i tractarà les seves dades personals per a millorar la seva experiència i els nostres serveis analitzant la seva navegació en la nostra Web i com interactua amb nosaltres, i per a poder mostrar-li publicitat en funció dels seus hàbits de navegació;

 

c)     Mitjançant els formularis de les pàgines “Contacta’ns - Assessorament en línia”  i “Contacta’ns - Treballa amb nosaltres”, FEDA SOLUCIONS recollirà i tractarà les seves dades personals per assessorar-lo, i per gestionar les seves sol·licituds proactives d'ocupació així com els processos de selecció que s’estiguin duent a terme dins la nostra organització; i,

 

d)    Finalment, FEDA SOLUCIONS tractarà les seves dades de contacte (nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte) per autenticar, en la mesura del possible, la validesa de les sol·licituds d’exercici de drets (veure l’apartat 6 d’aquesta política de privadesa) i per comunicar-li qualsevol violació de seguretat que pugui comportar un alt risc per als seus drets i llibertats.

 

4.2.-Base jurídica dels tractaments:

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents bases jurídiques:

a)     El consentiment inequívoc que vostè manifesta en contactar amb nosaltres mitjançant els formularis i correus electrònics que aquesta Web posa a la seva disposició, unit al nostre interès legítim per a atendre la seva sol·licitud, consulta, notificació o reclamació, per informar-lo de noves convocatòries de places fixes, cas que hagi emplenat el formulari per treballar amb nosaltres, i per autoritzar la descàrrega de les cookies (galetes) i resta de tecnologies de rastreig que no són necessàries per al correcte funcionament del lloc web en el dispositiu amb el qual vostè accedeix a aquesta Web; i

 

b)    El compliment d’obligacions legals.

4.3.- Termini de conservació de les dades personals:

 

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquesta política de privadesa. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

5.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

5.1.- En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

a)              Proveïdors de serveis de FEDA SOLUCIONS que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de FEDA SOLUCIONS i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

 

b)             Tercers que no tinguin relació amb FEDA SOLUCIONS, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; i

 

c)              Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

 

5.2.-  FEDA SOLUCIONS només realitza transferències internacionals de dades personals a països de la Unió Europea, d’acord amb l’establert per l’article 43 de la Llei 29/2021 Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, “la LQPD”) i per l’article 44 del Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (d’ara endavant, “l’RGPD”).

 

6.- Drets en relació amb les seves dades personals:

En compliment de la LQPD, i els reglaments que s’aprovin, FEDA l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les seves dades personals, i a oposar-se al tractament automatitzat de dades destinat a avaluar i elaborar perfils, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@fedasolucions.ad a la que hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document acreditatiu.

Així mateix, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

 

7.- Seguretat:

FEDA SOLUCIONS li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8.- Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; per l’anterior, li recomanem que consulti aquesta política de privadesa de manera freqüent.

 

Darrera actualització: 17 de maig del 2022