Què és la cogeneració?

La cogeneració consisteix en produir i utilitzar simultàniament electricitat i calor a partir d’una mateixa font d’energia en una mateixa instal·lació. Es basa en el fet que la producció d’electricitat (a partir d’un motor tèrmic o d’una turbina) dissipa una gran quantitat de calor habitualment inutilitzada. La cogeneració dóna valor a aquesta calor fins a poder arribar a un rendiment energètic global d’un 85%.