És segur l’ús del gas natural liquat o GNL?

El GNL s'emmagatzema a baixa temperatura (-161 ºc) en dos dipòsits situats a la planta de cogeneració. Els dipòsits de GNL tenen una doble paret dissenyada per suportar terratrèmols i forts vents. El transport de GNL per omplir els dipòsits es fa amb camions cisterna específics.

La cadena de producció i distribució de GNL està dissenyada per evitar fuites i prevenir incendis. Els riscos més alts són la seva baixa temperatura (criogènica) i la seva combustibilitat. Els vessaments de GNL s'evaporen ràpidament on la condensació del vapor d'aigua a l'aire crea una boirina. El GNL no s’encén fàcilment, la flama no és molt forta, no fumeja i no s'estén. El combat d'un foc de GNL és molt similar a la de la gasolina o gasoil, no hi ha perill d'explosió en llocs oberts.