La nostra xarxa de carregadors elèctrics

Disposem d'una xarxa de carregadors de vehicles elèctrics moderna, de recàrrega accelerada i distribuïda de forma homogènia per tot el Principat. A més, es controla les 24 hores del dia.
Enllaça a:
https://www.fedasolucions.ad/mobilitat_electrica/CarregadorPublic