Test_Tariff_ca

HTML icon Test_Tariff_ca.html — HTML, 1 KB (1945 bytes)

Continguts del fitxer

<html>
<font size="5">
<p><strong>Tarifes BUS</strong><br /><br />Segons el BOPA num.59 del 3 de juliol del 2019, les tarifes per al bus son:</p>
<table style="font-size: 36px">
<tbody>
<tr>
<td>Anada simple zona 1 (1 crèdit)</td>
<td>1,90 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Anada simple zona 2 (2 crèdits)</td>
<td >3,45 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Anada simple zona 3 (3 crèdits)</td>
<td >4,80 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Anada simple zona 4 (4 crèdits)</td>
<td >6,35 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Recarrega 10 crèdits</td>
<td >12,40 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Recarrega 20 crèdits</td>
<td >23,50 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Recarrega 30 crèdits</td>
<td >33,70 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Recarrega 40 crèdits</td>
<td >42,60 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Abonament setmanal zona 1</td>
<td >24,30 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Abonament mensual zona 1</td>
<td >70,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Abonament mensual zona 2</td>
<td >108,70 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Abonament mensual zona 3</td>
<td >136,30 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Abonament mensual zona 4</td>
<td >164,40 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Anada i tornada zona 1</td>
<td >3,55 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Anada i tornada zona 2</td>
<td >5,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Anada i tornada zona 3</td>
<td >7,30 €</td>
</tr>
<tr>
<td >Anada i tornada zona 4</td>
<td >10,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Tarifes Cicland</strong> (lloguer de Bicicleta Elèctrica):<br />Les tarifes es poden consultar aquí <a class="external-link" href="http://cicland.ad/tarifes/" target="_self" title="">http://cicland.ad/tarifes/</a><br /><br /><strong>Tarifes carrega de VE</strong><br /><br />Per carregues amb clau:<br />Fins a 2h :     Gratuït<br />A partir de 2h:    1,25€/15min<br /><br /><br /><strong>Tarifes Aparcaments</strong></p>
<p><strong></strong>Consultar les tarifes vigents de cada aparcament.</p>
</font>
</HTML>