Carregador particular

 

  

A més del model bàsic, FEDASOLUCIONS us proposa dos altres models amb unes funcionalitats afegides.

 

Carregadors elèctrics

            

           Més info                                                   Més info                                                        Més info         

 

Quadríptic VE Domèstic

 

Més informació per a tècnics electricistes

  

*50% del seu cost real fins a finals del 2018