Tarifes de APP Mou_T_B

Tarifes BUS

Segons el BOPA num.59 del 3 de juliol del 2019, les tarifes per al bus son:

Anada simple zona 1 (1 crèdit)                     1,90 €
Anada simple zona 2 (2 crèdits)                     3,45 €
Anada simple zona 3 (3 crèdits)                     4,80 €
Anada simple zona 4 (4 crèdits)                     6,35 €
Recarrega 10 crèdits                   12,40 €
Recarrega 20 crèdits                   23,50 €
Recarrega 30 crèdits                   33,70 €
Recarrega 40 crèdits                   42,60 €
Abonament setmanal zona 1                   24,30 €
Abonament mensual zona 1                   70,00 €
Abonament mensual zona 2                 108,70 €
Abonament mensual zona 3                 136,30 €
Abonament mensual zona 4                 164,40 €
Anada i tornada zona 1                     3,55 €
Anada i tornada zona 2                     5,00 €
Anada i tornada zona 3                     7,30 €
Anada i tornada zona 4                   10,00 €

Tarifes Cicland (lloguer de Bicicleta Elèctrica):
Les tarifes es poden consultar aquí http://cicland.ad/tarifes/

Tarifes carrega de VE

Per carregues amb clau:
Fins a 2h :     Gratuït
A partir de 2h:    1,25€/15min


Tarifes Aparcaments

Consultar les tarifes vigents de cada aparcament.