POLÍTICA DE PRIVADESA

 

1.- Responsable del tractament de les seves dades personals i representant a la Unió Europea:

a) Responsable del tractament: FEDA SOLUCIONS, SAU (d’ara endavant, “FEDA SOLUCIONS”), domiciliada a l’Avinguda la Bartra, S/N, AD200 Encamp (Principat d’Andorra), amb número de registre de societats 18.225, amb número de registre de comerç 929742J i amb número de registre tributari A-713332-L.

b) Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dpd@fedasolucions.ad .

2.- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

En compliment del requerit per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, FEDA SOLUCIONS l’informa que qualsevol dada personal que vostè faciliti mitjançant l’aplicació Mou-te (d’ara endavant, “l’App”) o la Web-App a la qual s’accedeix mitjançant l’enllaç https://feda.hafas.cloud/?show=homemenu (d’ara endavant, “la Web-App”) passarà a formar part del fitxer de la Plataforma de Mobilitat Intermodal que opera FEDA SOLUCIONS (d’ara endavant, “la Plataforma”), degudament inscrit a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

3.- Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o de tercers:

3.1.- La creació d’un compte a l’App i la contractació electrònica de productes i serveis que s’ofereixen mitjançant aquesta i la Web-App, només les poden dur a terme les persones físiques que compleixin amb els requisits d’edat i de capacitat legal per a contractar establerts als Termes i Condicions d’ús de la Plataforma.

3.2.- No es poden facilitar dades personals que no siguin de titularitat de la persona que les facilita. No obstant, en cas que fos justificable que això succeeixi, com ara, entre d’altres possibles supòsits, en el supòsit que calgui assistir a un tercer en el procediment de creació del seu compte a l’App, la persona que faciliti les dades personals assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular d’aquestes de tot el previst en aquesta política de privadesa.

3.3.- En els supòsits de tractament de dades personals d’un menor d’edat, aquest garanteix a FEDA SOLUCIONS que compta amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela per a que FEDA SOLUCIONS tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa. D’igual manera, en els supòsits de tractament de dades personals d’una persona que tingui el seu dret per registrar-se i/o contractar productes o serveis limitat, aquesta garanteix a FEDA SOLUCIONS que compta amb l’autorització dels titulars de la seva tutela o curatela per a que FEDA SOLUCIONS tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa.

4.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

4.1.- Finalitats dels tractaments:

FEDA SOLUCIONS podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a)     Mitjançant la descàrrega de l’App en el seu telèfon intel·ligent o la seva autorització expressa en fer ús de la Web-App, FEDA SOLUCIONS recollirà els seus consentiments per:

 

  1. Accedir a la localització del seu dispositiu, el qual es farà exclusivament si:

                                                    i.     Vostè decideix utilitzar aquesta localització com punt de sortida o destinació en la utilitat de cerca de rutes que li ofereix la Plataforma (estalviant-se la introducció manual), o

                                                  ii.     Vostè consulta la seva localització en el mapa que li ofereix la Plataforma.

 

  1. Accedir als contactes emmagatzemats al seu telèfon intel·ligent, el que l’App farà exclusivament per:

                                                    i.     Permetre-li seleccionar com a punt de sortida o destinació l’adreça d’un contacte si vostè comença a teclejar el seu nom a la utilitat de cerca de rutes (estalviant-se recordar l’adreça completa, i introduir-la a mà).

 

Vostè podrà retirar aquests consentiments en qualsevol moment mitjançant la pestanya d’ajustaments de l’App o la configuració del sistema operatiu del telèfon intel·ligent (per retirar els consentiments a l’App), o mitjançant la configuració del navegador web des del que accedeixi a la Plataforma (per retirar els consentiments a la Web-App). Igualment, en el cas de dispositius mòbils i sempre i quan el seu telèfon intel·ligent així ho permeti, vostè podrà decidir si autoritza a l’App i/o la Web-App a accedir a la localització només quan s’està utilitzant (opció recomanada) o en tot moment;

 

b)     Mitjançant la creació i gestió del seu compte d’usuari i les seves preferències a l’App i a la Web-App, FEDA SOLUCIONS recollirà i tractarà les dades personals que vostè proporcioni amb la finalitat de crear i mantenir un compte personal en la Plataforma, que s’utilitzarà per a:

 

 

En finalitzar el seu registre a la Plataforma, mitjançant la creació del seu compte d’usuari, vostè podrà:

 

 

c)     Mitjançant el servei d'atenció al client de la Plataforma, FEDA SOLUCIONS processarà la seva sol·licitud per donar-se de baixa del servei, amb la finalitat de:

 

 

d)     Mitjançant el servei de cerca de rutes per recórrer un trajecte entre dos punts del Principat d’Andorra (que inclou horaris i combinació de mitjans de transport) i el servei de compra dels tiquets associats, FEDA SOLUCIONS li permetrà trobar possibles rutes per anar del punt A al B prioritzades segons, o limitades a, les preferències que vostè especifiqui a l’App i la Web-App, i seleccionar la que li sembli més adient per tal de recordar-la (per a un futur ús) i/o afegir a la seva cistella de la compra els tiquets de bus necessaris per fer el trajecte segons la ruta seleccionada. Addicionalment, FEDA SOLUCIONS emmagatzemarà, dins del seu telèfon intel·ligent, el trajecte seleccionat per facilitar-li la seva consulta (dins la seva llista de trajectes) i la recompra dels tiquets associats (estalviant-se així la seva reintroducció manual). Així mateix, mitjançant aquest servei vostè pot definir les seves localitzacions o trajectes “favorits” que FEDA SOLUCIONS emmagatzemarà localment dins l’App o el dispositiu amb el qual accedeix a la Web-App (en aquest últim cas, mitjançant cookies), per tal que sempre estiguin a la seva disposició a l’hora d’omplir els punts d’origen i destinació d’un trajecte. Addicionalment i, en aquest últim cas només quan vostè estigui registrat a l’App, FEDA SOLUCIONS utilitzarà la ruta que vostè seleccioni per oferir-li la compra dels tiquets de bus que requereixi, i en cas que consulti trajectes passats, li oferirà la recompra dels tiquets associats al que seleccioni (estalviant-se així la seva reintroducció manual);

 

e)     Mitjançant el servei de cistella de la compra, FEDA SOLUCIONS anirà recordant les dades dels productes o serveis que vostè vagi seleccionant perquè, quan ja tingui tot el que consideri necessari, pugui comprar-los amb una única transacció bancaria;

 

f)      Mitjançant el servei de compra, FEDA SOLUCIONS tracta el “token” del seu mitjà de pagament per completar en el seu nom el pagament del contingut de la seva cistella de la compra (tiquets simples, abonaments setmanals o mensuals, etc.). Aquest “token” no és una altra cosa que el codi anònim que el PSP retorna a la Plataforma quan vostè declara la seva targeta dins del sistema de pagament del dit PSP. El PSP registra en el seu sistema (que compleix els estàndards de seguretat requerits per VISA, MasterCard i demés entitats afegides a la “Payment Card Industry”) i envia a la Plataforma l’esmentat “token” que el propi PSP vincula a la seva targeta, per tal que la Plataforma el pugui fer servir cada vegada que vostè clica el botó de compra que hi ha a la seva cistella. Així mateix, mitjançant el servei de compra, FEDA SOLUCIONS crea els tiquets de bus o els abonaments que vostè ha comprat, i els emmagatzema en format digital per permetre-li utilitzar el seu telèfon en lloc d’un suport físic, per accedir a un bus nacional i per acreditar davant d’un revisor que vostè està en possessió d’un títol vàlid per utilitzar el servei de busos nacionals;

 

g)     Mitjançant els correus electrònics que FEDA SOLUCIONS posa a la seva disposició en l’App i la Web-App per a que vostè pugui enviar comentaris, realitzar sol·licituds d’informació o assistència, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud o comentari, així com per a dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per tramitar la referida sol·licitud;

 

h)     Mitjançant el seu contacte amb el centre de suport a l'usuari a FEDA SOLUCIONS, s’obre un tiquet d'incidència o suport, i s’emmagatzemen els detalls de l'incident o de la seva consulta i les seves dades de contacte en sistema de gestió perquè els analitzin els especialistes de FEDA SOLUCIONS i l’informin del resultat;

 

i)      Mitjançant les cookies i la resta de tecnologies de rastreig que en cada moment detalli la política de cookies de la Plataforma, aquesta aconsegueix optimitzar l’atenció a tots els seus usuaris simultanis i millorar constantment els serveis de visualització al mapa;

 

j)      Així mateix, FEDA SOLUCIONS tractarà les seves dades de contacte (nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte) per autenticar, en la mesura del possible, la validesa de les sol·licituds d’exercici de drets (veure l’apartat 6 d’aquesta política de privadesa) i per comunicar-li qualsevol violació de seguretat que pugui comportar un alt risc per als seus drets i llibertats; i

 

k)     Finalment, FEDA SOLUCIONS tractarà les seves dades personals per anonimitzar-les a l’efecte de fer-les servir en iniciatives de recerca i millora dels serveis sense que en cap cas ningú pugui vincular les dades anonimitzades amb vostè.

 

4.2.-Base jurídica dels tractaments:

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents bases jurídiques:

a)     El tractament és necessari per a l’execució del contracte d’usuari registrat a la Plataforma;

 

b)     El tractament es realitza de conformitat amb l’eventual consentiment que vostè hagi atorgat segons el cas. El referit consentiment pot retirar-se quan vostè ho desitgi, tot i que, igualment, aquesta retirada limitarà les prestacions de l’App;

 

c)     El consentiment inequívoc que vostè manifesta en contactar amb el centre de suport a l'usuari, unit a l‘interès legítim per a atendre la seva consulta o notificació;

 

d)     El tractament és necessari per a la consecució d’obligacions legals; i

 

e)     Tot i respectant els seus interessos, les seves llibertats i els seus drets fonamentals, el tractament és necessari per a la consecució dels interessos legítims de FEDA SOLUCIONS; com ara, entre d’altres, per promoure els seus productes i serveis relacionats amb la Plataforma o lluitar contra el frau i assegurar la defensa de FEDA SOLUCIONS en cas de litigis.

           

4.3.- Termini de conservació de les dades personals:

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquesta política de privadesa. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

A mode d’exemple, les seves dades es podran conservar durant els següents terminis:

-        5 anys per la documentació comptable;

 

-        per tota la durada d’eventuals litigis i fins a l’esgotament de totes les eventuals vies de recurs; i

 

-        pel cas de les comunicacions comercials, les seves dades personals es conservaran indefinidament, fins que vostè s’oposi a l’interès legítim de FEDA SOLUCIONS en enviar-li informació o promocions relacionades amb la Plataforma.

 

Si les seves dades personals s’utilitzen per a varies finalitats que obliguin a FEDA SOLUCIONS a conservar-les durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà els terminis de conservació més llargs d’entre els terminis aplicables, i mantindrà en cada moment les mesures de seguretat que necessiti el tractament més exigent.

5.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

5.1.- En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

a)         Proveïdors de serveis de FEDA SOLUCIONS que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de FEDA SOLUCIONS i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

b)        Tercers que no tinguin relació amb FEDA SOLUCIONS, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;

c)         Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

5.2.- FEDA SOLUCIONS només realitza transferències internacionals de dades personals a països de la Unió Europea, d’acord amb l’establert per l’article 36.a de la LQPD i el 44 del Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (d’ara endavant, “l’RGPD”).

6.- Drets en relació amb les seves dades personals:

En compliment de la LQPD, i els reglaments que la desenvolupen, FEDA SOLUCIONS l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@fedasolucions.ad, a la que hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb l’RGPD, si vostè es troba en la Unió Europea, a banda dels anteriors drets vostè també podrà exercir els següents drets:

-        dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades, dret a oposar-se al tractament;

-        en aquells casos en que el tractament es basi en el seu consentiment, el seu dret a retirar el seu consentiment sense que això afecti a la licitud del tractament de dites dades basades en el consentiment previ a la seva retirada; i

-        dret a interposar una reclamació davant una autoritat de control de l’àmbit de la Unión Europea en matèria de protecció de dades.

Vostè podrà exercir els anteriors drets enviant una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@fedasolucions.ad, a la que hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

Li recordem que, si vostè no està registrat a la Plataforma, FEDA SOLUCIONS no és capaç de identificar-lo. Amb tot, en aquest cas vostè pot exercir els anteriors drets, tret que, als efectes d’exercir-los i en virtut de l’article 11 de l’RGPD, faciliti a FEDA SOLUCIONS informació addicional que li permeti la seva identificació.

7.- Seguretat:

FEDA SOLUCIONS li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8.- Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; per l’anterior, li recomanem que consulti la política de privadesa de l’App i la Web-App de manera freqüent.

Darrera actualització : 16 de novembre del 2020